Živnostenské oprávnenie:

Ing. arch. Ivona Dlábiková
IČO: 50377558
DIČ: 1082332152
IBAN: SK56 8360 5207 0042 0526 1018
Mateja Bela 8768/28, 01015, Žilina, Slovensko
Nie je platiteľ DPH
Registrácia: Fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Žiline odbor živnostenského podnikania.

V prípade záujmu o projekt prosím napíšte SMS alebo email, pretože veľa neznámych čísel sú len nevyžiadané finančné služby a podobne, takže niekedy neznáme číslo nedvíham.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!